Perl-module which allows to use Droid/PRONOM signatures and to convert it to Perl regular expressions, analyze files using wxHexEditor tags to display matches and calc statistics. For PRONOM see https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andreas Romeyke 4c707f4f58 - updated testsuite to reflect \x00 -> \x{00} changes 3 miesięcy temu
..
Pronom.t - init 2 lat temu
Regex.t - updated testsuite to reflect \x00 -> \x{00} changes 3 miesięcy temu