Perl-module which allows to use Droid/PRONOM signatures and to convert it to Perl regular expressions, analyze files using wxHexEditor tags to display matches and calc statistics. For PRONOM see https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Andreas Romeyke e83d015cdc - added ABSTRACT for Podweaver 2 maanden geleden
bin - added PODweaver hints 5 maanden geleden
lib/File/FormatIdentification - added ABSTRACT for Podweaver 2 maanden geleden
t - updated testsuite to reflect \x00 -> \x{00} changes 5 maanden geleden
Changes - added placeholder for next version 2 maanden geleden
dist.ini - added OurPkgVersion to update all module version strings 2 maanden geleden