Perl-module which allows to use Droid/PRONOM signatures and to convert it to Perl regular expressions, analyze files using wxHexEditor tags to display matches and calc statistics. For PRONOM see https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andreas Romeyke e9842651ba - updated changes 2 tygodni temu
bin - added PODweaver hints 2 tygodni temu
lib/File/FormatIdentification - removed 'use diagnostics' 2 tygodni temu
t - updated testsuite to reflect \x00 -> \x{00} changes 2 tygodni temu
Changes - updated changes 2 tygodni temu
dist.ini - fixed MetaProvides 2 tygodni temu