Perl-module which allows to use Droid/PRONOM signatures and to convert it to Perl regular expressions, analyze files using wxHexEditor tags to display matches and calc statistics. For PRONOM see https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Andreas Romeyke e83d015cdc - added ABSTRACT for Podweaver 2 miesięcy temu
bin - added PODweaver hints 5 miesięcy temu
lib/File/FormatIdentification - added ABSTRACT for Podweaver 2 miesięcy temu
t - updated testsuite to reflect \x00 -> \x{00} changes 5 miesięcy temu
Changes - added placeholder for next version 2 miesięcy temu
dist.ini - added OurPkgVersion to update all module version strings 2 miesięcy temu