Преглед на файлове

- added info about testing

tags/v0.4.0
Andreas Romeyke преди 2 години
родител
ревизия
2e69f439c8
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. +9
    -0
      README.compile

+ 9
- 0
README.compile Целия файл

@@ -47,3 +47,12 @@ make
# make
# run-clang-tidy-3.8.py -clang-tidy-binary /usr/bin/clang-tidy-3.8
#
#
########################################################
# Testing
########################################################
# you need perl with Test::More
# change to directory "t/"
# run "perl -I ./ *.t"
#


Зареждане…
Отказ
Запис