Преглед на файлове

- improved sanitize-example

tags/v0.5.0
Andreas Romeyke преди 2 години
родител
ревизия
924fb36167
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.compile

+ 1
- 1
README.compile Целия файл

@@ -35,7 +35,7 @@ make
# ASAN_OPTIONS=detect_leaks=1 ./checkit_tiff ...
#
# SANITIZE with gcc
# cmake ../src/ -DCMAKE_C_FLAGS="-Og -g -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer"
# cmake ../src/ -DCMAKE_C_FLAGS="-Og -g -fsanitize=address -fsanitize=undefined -fsanitize=shift -fsanitize=integer-divide-by-zero -fsanitize=unreachable -fsanitize=vla-bound -fsanitize=null -fsanitize=return -fsanitize=signed-integer-overflow-fno-omit-frame-pointer"
# AFL_HARDEN=1 make
# ASAN_OPTIONS=detect_leaks=1 ./checkit_tiff ...
#


Зареждане…
Отказ
Запис