Преглед изворни кода

- fixed cmake for windows example

tags/v0.2.1
Andreas Romeyke пре 3 година
родитељ
комит
a9db26d146
1 измењених фајлова са 1 додато и 1 уклоњено
  1. +1
    -1
      README.compile

+ 1
- 1
README.compile Прегледај датотеку

@@ -11,7 +11,7 @@ make
########################################################
#mkdir build
#cd build
#cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../src/toolchain-mingw32.cmake -DTIFF_LIBRARY=~/Downloads/tiff-4.0.6/libtiff/.libs/libtiff.a -DTIFF_INCLUDE_DIR=~/Downloads/tiff-4.0.6/libtiff/ -DPCRE_LIBRARY=~/Downloads/pcre-8.37/.libs/libpcre.a -DPCRE_INCLUDE_DIR=~/Downloads/pcre-8.37/ ../src/
#cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../src/toolchain-mingw32.cmake -DPCRE_LIBRARY=~/Downloads/pcre-8.37/.libs/libpcre.a -DPCRE_INCLUDE_DIR=~/Downloads/pcre-8.37/ ../src/
#make
#
########################################################


Loading…
Откажи
Сачувај