March 25, 2020 - September 25, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 9 revizí do master a 9 revizí do všech větví. Na master, 4 soubory se změnily a bylo zde 642 přidání a 124 odebrání.