Преглед на файлове

- fix copy'n'paste error

tags/v0.1.3
Andreas Romeyke преди 1 година
родител
ревизия
454a65452b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/cleanup_icc_header.c

+ 1
- 1
src/cleanup_icc_header.c Целия файл

@@ -26,7 +26,7 @@ char * correct_iccprofile(unsigned long iccsize, char * iccdata) {
iccdata[9] = 4 << 4;
iccdata[10] = 0;
iccdata[11] = 0;
printf("Found outdated 2.xx profile version, try to correct it\n", iccdata[8], iccdata[9], iccdata[10], iccdata[11]);
printf("Found outdated 2.xx profile version, try to correct it\n");
} else if ( /* fixes outdated ICC 4.xx profile versions */
(major == 4) && /* major version */
(minor < 3) ) {


Зареждане…
Отказ
Запис