May 1, 2020 - October 31, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 5 revizí do master a 5 revizí do všech větví. Na master, 15 soubory se změnily a bylo zde 73 přidání a 31 odebrání.