October 31, 2019 - October 31, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 11 revizí do master a 11 revizí do všech větví. Na master, 423 soubory se změnily a bylo zde 1963 přidání a 32 odebrání.