C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

1 regel
77 B

  1. 486f4b90fa8ab6b79ebba6439255b9fa6feb40a2b5a6741ee0f411c2253da3c6 data/2.png