C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1 wiersz
77 B

  1. 486f4b90fa8ab6b79ebba6439255b9fa6feb40a2b5a6741ee0f411c2253da3c6 data/2.png