Преглед на файлове

- added some debian dependencies

master
Andreas Romeyke преди 10 месеца
родител
ревизия
c4329edd32
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. +9
    -0
      README

+ 9
- 0
README Целия файл

@@ -8,6 +8,15 @@ Prerequisites:
- c++ compiler
- cmake

Under Debian Buster you should install:
* cmake
* g++
* libssl-dev
* doxygen
* libboost-filesystem-dev
* libboost-test-dev
* libcurl4-openssl-dev

How to compile:

$> mkdir build


Зареждане…
Отказ
Запис