Преглед на файлове

- removed debug()

master
Andreas Romeyke преди 2 години
родител
ревизия
e0cfba6695
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 8 реда
  1. +0
    -8
      src/lib/manifest.cpp

+ 0
- 8
src/lib/manifest.cpp Целия файл

@ -98,14 +98,6 @@ bool Manifest::validate() {
return is_valid;
}
void Manifest::debug() {
//cout << "DEBUG: basedir='"<<this->basedir<<"'"<<endl;
//cout << "DEBUG: list of manifest files:"<<endl;
for (auto it=this->manifest_algorithm_files.begin(); it!=this->manifest_algorithm_files.end(); ++it) {
// cout << "DEBUG:\tvalidate using file '"<< (it->second) << "' (" << (it->first) << ")" <<endl;
}
//cout << "DEBUG" << endl;
}
list<string> Manifest::get_checksummed_files() {
list<string> files;


Зареждане…
Отказ
Запис