C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
209 B

  1. - License file
  2. - License comments
  3. - Design file
  4. - lint-file
  5. - testbag mit Pfaden außerhalb
  6. - testbag mit fetch-prüfung
  7. - vollständiges Bag in fetch-Bag verwandeln
  8. - fetch-Bag in vollständiges verwandeln