C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Andreas Romeyke 12a7cd52e7 - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 12 maanden geleden
..
create_a_bag.cpp - added store() 3 jaren geleden
test_payload.cpp - added License information 3 jaren geleden
validate_a_bag.cpp - more tolerant if trailing slash missed 1 jaar geleden