C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andreas Romeyke 12a7cd52e7 - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu
..
CMakeLists.txt - bugfix, using ${project_source_dir} now 2 lat temu
test_bagmetadata.cpp - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu
test_fetchfile.cpp - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu
test_payload.cpp - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu
test_payloadmanifest.cpp - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu
test_tagmanifest.cpp - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu
testbag.cpp - added BOOST_AUTO_TEST_SUITE() 2 miesięcy temu