C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2 wiersze
98 B

1b6bef9408b21862576ec852df7d7668 data/1.txt
eb1f59ba767a57f96019c5f5a74e6b26 data/subdir/2.tiff