C++ Library to handle BagIt structures. BagIt is a standard format to create transfer packages for digital preservation purposes. See https://en.wikipedia.org/wiki/BagIt for details http://andreas-romeyke.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
142 B

aabd499e36a76329521bbdefd21e58a0 manifest-md5.txt
13732d2894b12336fa1753885966e8fc bag-info.txt
377d17200a786f878ff9bf3c0cd04c72 bagit.txt